Smart Choice Properties
фотоволтаични панели и соларни инвертори
Новини

Соларни инвертори - видове и принцип на работа

С набиращата популярност на възобновяемите енергийни източници по целия свят, интересът към соларните системи също расте с бързи темпове. Способността на фотоволтаичната инсталация да захранва цяло домакинство е огромен екологичен плюс и прекрасна възможност да се използва неизчерпаем природен ресурс за производство на електроенергия.

Когато става въпрос за различните типове соларни системи, често възникват въпроси, свързани с компонентите, които ги изграждат и принципа, на който работят. Най-общо казано, те се състоят от соларни модули (или фотоволтаични (PV) панели), соларен инвертор, метална конструкция и кабел. Могат също да съдържат батерия и електромер, в зависимост от вида на системата, а количеството и вида на панелите се определя индивидуално и зависи от мощността ѝ. 

видове соларни инвертори

Какво представлява соларният инвертор и как работи

На практика слънчевите панели са направени от комбинация от полупроводникови слоеве, съставени най-често от кристален силиций или галиев арсенид, с положителен и отрицателен заряд . Когато слънцето ги нагрее, полупроводниковите слоеве поглъщат светлината и изпращат енергията към фотоволтаичната клетка. Тази енергия се стимулира отделянето на електрони, които започват да се движат между положителния и отрицателния слой, произвеждайки електрически ток, известен като постоянен ток (DC). След като тази енергия се произведе, тя или се съхранява в батерия за по-късна употреба, или се изпраща директно към инвертор (в зависимост от типа соларна система).

Соларният инвертор е един от най-важните компоненти в тази система. Неговата роля е да преобразува генерираната от слънчевите панели електроенергия в използваема енергия, която да служи за нуждите на дома Ви или работното Ви място. Тъй като всички уреди работят с променлив ток, а не с постоянния, произведен от панелите, инверторът отговаря за преобразуването на постоянния входен ток DC към променлив изходен AC. 

соларни системи за дома

Предимства и недостатъци на соларните инвертори

Този основен компонент на всяка фотоволтаична система се характеризира както с конкретни предимства, така и с определени недостатъци. За да направите най-добрия избор, би било разумно и целесъобразно да се запознаете и с положителните, и с отрицателните страни на това устройство.

Предимства на слънчевия инвертор

 • Използването на слънчевата енергия намалява въглеродния отпечатък;
 • Използвайки соларни инсталации, спестявате средства, като намаляте значително сметките си за електричество;
 • Инверторите и соларните системи дават възможност и на малкия бизнес да редуцира разходите си за ток като, задоволява енергийните му нужди;
 • Инверторът се инсталира и се настройва доста по-лесно в сравнение с генераторите.
 • Поддръжката е лесна и не особено времеемка.

Недостатъци на слънчевия инвертор

 • По-надеждните марки инвертори са скъпи и не са по възможностите на всеки инвеститор;
 • Необходимо е силно слънцегреене за генерирането и трансформацията на достатъчно електричество;
 • Изисква се допълнително пространство за инсталиране, особено при по-мощните устройства;
 • За оптимален резултат се изисква наличието на батерия, която да работи през нощта, за да осигури достатъчно електричество за дома/търговския обект.

централен соларен инвертор за соларен парк

Основни видове соларни инвертори

 • Страндартни мрежови (стрингови) инвертори

Стринговите соларни инвертори са най-често срещаната и предпочитана опция за инсталации за домашна употреба. Обикновено на една соларна инсталация се поставя само един инвертор от стрингов тип. Характерно за него е, че електроенергията, генерирана от фотоволтаичните клетки, се консумира на момента или се отдава директно към мрежата. Известни са и под названието мрежови и се делят на 2 основни подвида: едннострингови (свързани само с един стринг/група фотоволтаични панели) и мултистрингови (свързани с два или повече стринга соларни модули).

 • Акумулаторни инвертори/ инвертори за акумулаторни батерии

Използват се в случаите, когато предпочитате да имате отделен инвертор за батерията в соларната Ви система. Ролята им е да преобразуват постоянното напрежение, акумулирано в батериите, в променливо. Така те позволяват електроенергията, която се съхранява в тях, да бъде използвана за захранване на електроуредите в домакинството. 

 • Централни инвертори

Те са с огромен размер и се използват най-вече за мащабни соларни инсталации, соларни паркове и големи фотоволтаични съоръжения, с мощност стотици киловати или мегавати. Те не са за предназначени за жилищна употреба и на външен вид наподобяват голям метален шкаф, като един централен инвертор би могъл да преобразува мощност до 500 kW. Лесният монтаж, солидната конструкция и висока производителност са главните им преимущества. 

 • Автономни соларни инвертори

Този тип инвертори са пододящи за локации и обекти, които не са електроснабдени. Изключително популярни са и се прилагат на места с недостатъчно или липсващо електричество. През светлата част на денонощието този тип преобразуватели осигуряват електричество от соларните панели, а излишъкът се съхранява в акумулатори. След като слънцето залезе, системата преминава в акумулаторен режим, когато съхраненото електричество може да се използва. Така автономните соларни инвертори осигуряват неограничено захранване и непрекъснат достъп до електричество навсякъде.

 • Хибридни инвертори

Функционират на комбиниран принцип между мрежовите и автономни инвертори. Те преобразува постоянното електричеството в променливо, което може да използвате у дома. Но не само това! Хибридният инвертор би могъл да зареди соларната Ви батерия както от мрежата, така и от соларните модули, и да отдаде излишъка от произведената енергия към мрежата, с цел продажба. Хибридните инвертори се наричат така, защото комбинират в себе си няколко устройства. 

 • Микроинвертори

Както подсказва названието им, микроинверторите са предназначени за по-малки слънчеви инсталации. Тяхно основно предимство е, че оптимизират всеки панел поотделно, което спомага за по-голямата им ефективност, дори при сенчести условия. В повечето случаи съотношението на слънчевия панел към микроинверторите е 1:1. Така всеки соларен модул или двойка модули разполага със собствен микроинвертор, който е оптимално съвместим с неговите спецификации и характеристики.

Compare