Search Property

с. Малина, общ. Средец, обл. Бургас (1)

Недвижим имот (УПИ), с проект за ФЕЦ 197,23 kWp, с Разрешение за строеж и Предварителен договор за присъединяване към електропреносната мрежа

For Sale

1 година ago

Смарт Чойс Пропърти предлага на вашето внимание недвижим имот (УПИ) 5813 кв.м., в Община Средец, село Малина, област Бургас. С квадратура 5813 кв.м. С проект за ФЕЦ 197,23 kWp, с влязло в сила Разрешение за строеж и Предварителен договор за присъединяване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Юг (EVN) ЕАД на Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност […]