Smart Choice Properties
[ Услуги ]

Административни процедури и документация

Документална част е свързана със създаването и придвижването на всички документи и заявления към институциите, необходими за създаването, узаконяването и присъединяването на фотоволтаичната централа. Тези процедури включват издаване на разрешителни за строеж, придвижване на документи за издаване на становище за присъединяване към съответното ЕРП, изискуеми документите за издаване и прехвърляне на сертификати за зелена енергия и др. Ако се намирате извън страната и възнамерявате да инвестирате в собствено соларно съоръжение, ние можем да Ви съдействаме при всички административни процедури, като единствено е необходимо да ни изготвите нотариално заверено пълномощно, за да Ви представляваме пред съответните институции.

Най-общо етапите, през които преминава изпълнението на проекта в документален аспект, са следните:

Compare