Smart Choice Properties
[ Услуги ]

Други услуги

Нашият екип от професионалисти ще пристигне на място за оглед и ще Ви предложи най-доброто експертно решение спрямо конкретната ситуация. На тази база, ще изготвим за Вас персонален индивидуален план и технически проект за фотоволтаична централа, съобразени изцяло с параметрите на Вашите инвестиционни намерения. Ще Ви разясним най-съществените особености на различните типове материали и суровини и ще предложим най-оптималния вариант, които да гарантират дългия и ефективен експлоатационен живот на соларното Ви съоръжение. Ще създадем индивидуален проект, който да бъде ориентиран към максимален годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия. Той включва няколко отделни части:

Архитектурен проект
Електро проект
Конструктивен проект
План за Безопасност
Технологичен проект
Геодезия
Гръмозащита
Трафопост и Ел. Трасе
Мониторинг и Контрол

Compare