Smart Choice Properties
[ Услуги ]

Монтаж на соларна инсталация

Нашият екип от инженери с дългогодишен опит гарантира за бързата и качествена реализация на Вашия проект за соларна централа. При напълно изрядна документация и липса на административни спънки, самото физическо изграждане на фотоволтаично съоръжение се осъществява в рамките на 15-20 дни. Фокусът ни е върху съставянето на надежден технически проект, чиято реализация се случва в няколко основни стъпки:

[ Опции ]

Къде може да се монтира инсталацията?

Мощността на една Соларната централа зависи от оптималното разположение и подходящия наклон на панелите. За надеждността и качеството важна роля играят конструкцията и монтажа ѝ. Монтирането на фотоволтаични инсталации може да бъде извършвано върху покрив (наклонен или равен), фасада или наземен монтаж.

Равен покрив 

Предимства:

 • Пестене на място
 • По-лека и евтина конструкция
 • Не заема свободни площи
 • Няма нужда от охрана
 • Добро решение за мрежови централи
 • По-голяма енергийна плътност

Недостатъци:

 • Системата изисква внимателни грижи по отношение на водоустойчивостта, вятъра и снега, и по-внимателна поддръжка;
 • Наклон от 0° задоволява нуждите при вграждане върху плосък покрив, но не осигурява най-добрите условия за производство на енергия.
Наклонен покрив

Предимства:

 • Постигане на ъгъл от 10° до 30°;
 • Гъвкаво решение за различни повърхности;
 • Лесен и икономичен вариант;
 • Възможност за улавяща повърхност с по-голям наклон, в сравнение с монтирането им върху вертикална стена или пълното им вграждане върху плосък покрив (наклон 0°).

Недостатъци:

 • Системата изисква внимателни грижи по отношение на водоустойчивостта, устойчивостта на въздействията на вятъра и натоварвания от снега, и поддръжка, която не трябва да вреди на нейната работа или експлоатационен период.

Предимства:

 • При използването на вертикални повърхности не се налага да се променя цялостната външна форма на сградата;
 • Наклонът на стената дава възможност за по-голяма улавяща повърхност и използване на термичен колектор с по-голям наклон спрямо посоката на слънчевото лъчение.

Недостатъци:

 • Разполагането на соларни термични панели върху вертикална повърхност (90° наклон) с различна ориентация при нормални условия е по-малко функционално от тяхното разполагане върху наклонена повърхност с ъгъл от 35°- 40° (при разположение на юг има годишно намаление от 70% в уловеното слънчево лъчение)
 • Изисква внимателна и детайлна поддръжка;
 • Изисква специални грижи по отношение на водонепропускливостта и поддръжката.

Предимства:

 • Бърз монтаж
 • Изцяло алуминиеви компоненти
 • Изгодно решение за постигане на оптималния 30° наклон
 • По-лесно може да се намери голяма площ

Недостатъци:

 • За оптимална ефективност и улеснена процедура по монтажа е необходима теренът да има правилна форма,  почвата да бъде чиста, без наличието на едрогабаритни отломки или скали;
 • Съгласно закона, необходимо е земята да бъде конкретна категория: 7-ма, 8-ма или 9-та, тъй като е забранено изграждането на соларни централи върху плодородни земи;
 • Ако теренът не отговаря на законовите изисквания, се налага процедура по смяна на статута, която може да отнеме до няколко месеца.

Compare