Smart Choice Properties
[ Услуги ]

Финансиране и Кредитиране

Ако имате желание да инвестирате в собствено соларно съоръжение, но изпитвате затруднение с набавяне на необходимия финансов ресурс, ние сме насреща с няколко удобни, гъвкави и ефективни решения. 

Ще Ви съдействаме за кредитиране при изключително изгодни условия, осигурено от финансовите институции, с които си сътрудничим. В случай че наличният ви капитал не отговаря на мащабите на необходимото за поставените цели финансово вложение, можем да Ви предложим съдействие, съвместно със следните банки:

ББР – с опция за финансиране в размер до 95% от стойността на проекта за микро-, малки и средни предприятия, срок за погасяване на кредита до 15 год и минимални лихвен процент – между 2% и 4%;

Райфаизенбанк – с преференциални условия за кредитиране на проекти за соларни съоръжения; 

ПроКредит Банк – с опция за кредитиране на проекти за фотоволтаични съоръжения при изгодни условия.

Compare