Smart Choice Properties
[ Услуги ]

Планиране на соларна инсталация

За да вникнем детайлно и да сме сигурни какви са вижданията и нуждите Ви, ще направим предварителна консултация, ще дискутираме важните точки и ключовите моменти, и на тази база ще направим необходимите изчисления. В случай че не разполагате с подходящ терен/имот, ще Ви предложим опции и ще съдействаме при закупуването на  най-подходящия за целта недвижим имот /жилищен, промишлен или земя/. Ще Ви консултираме и запознаем с основните изисквания, на които трябва да отговаря имуществото, за да може да бъде изградена соларна централа върху него. Ще Ви запознаем с цялостната процедура, техническите и ценови параметри, както и необходимата документация и етапите на присъединяване към ЕРП. 

Compare