Smart Choice Properties
[ Услуги ]

Запознайте се с услугите на Smart Choice Properties

[ Ползи ]

Ползи от нашите предложения

  • Инвестиция в недвижим имот и постигане на енергийна независимост за бизнеса и/или домакинството Ви, като размерът на инвестицията е в постижими и в изгодни граници. Ще изберем за Вас имот, който напълно отговаря на индивидуалните Ви възможности, изисквания и потребности. Изцяло ще съобразим параметрите и характеристиките на имуществото с неговото предназначение, в случаите, в които инвестирате с цел изграждане собствена фотоволтаична централа
  • Собствеността над соларно съоръжение Ви прави енергийно независими. С него можете автономно да произвеждате електроенергия, изцяло от слънчева светлина, за нуждите на домакинството или бизнеса си. Не се налага да предвиждате огромни средства за непосилни месечни разходи за електроенергия, тъй като сами генерирате необходимото за бита или бизнеса В и електричество
  • Освен че имате възможност да използвате произведената електроенергия, печелите от продажбата ѝ на други консуматори. В зависимост от изградените съоръжения, бихте могли да продавате на преференциални цени, с гарантиран дългогодишен договор, при съоръжения до 30 kW. Другата опция е да продавате на свободния енергиен пазар, на цени изгодно договорени от самите Вас, за съоръжения, произвеждащи електроенергия над тази мощност

Реализирате сравнително висока месечна доходност и постигате възвръщаемост на инвестицията в рамките на 6-7 години, в зависимост от размера и капацитета на изградените съоръжения. Месечната Ви доходност е пряко повлияна от големината на началната Ви инвестиция. С друг думи: получавате по-висока месечна доходност, ако началната Ви инвестиция е по-голяма, капацитетът и мощността на соларната централа са по-високи и съответно генерираната електроенергия на месечна база е по-голяма.

Compare