Smart Choice Properties

Типове соларни системи

На база нашите цели, можем да осъществим три различни типа фотоволтаична инсталация. Някои клиенти целят това да имат напълно независимо производство за личн инужди. Други поглеждат на тази възможност като бизнес с цел продажба на електроенергията. Разбира се, има и инвеститори, които предпочитат да се възползват от двете опции едновременно. Нека Ви разкажем за всеки един тип инсталация.

Мрежови

Фотоволтаични централи, чрез които се произвежда електроенергия както за собствено потребление, така и за продажба. При тях се комбинира електроенергията, произведена от Слънцето, с доставеното от мрежата електричество. Мрежовите фотоволтаични централи винаги функционират в синхрон с електропреносната мрежа и не използват акумулаторен блок.

Хибридни

Централи, с помощта на който значително биха се понижили разходите за електроенергия на всяко домакинство. Те са прекрасно решение за еднофамилни къщи, офис сгради, малки и средни предприятия. Хибридните системи произвеждат ток, като комбинират електроенергията, генерирана от фотоволтаиците, с такава от друг източник. Превключването между отделните енергоизточници се осъществява посредством напълно автоматизирани методи, без необходимост от човешка намеса.

Островни

Те функционират напълно независимо от електрическата мрежа. Представляват автономни фотоволтаични съоръжения за производство на електроенергия. Използват се най-често в отдалечени райони и биват следните основни видове: аварийни системи, системи за охрана и наблюдение, помпени системи и др.

Не успяхте да намерите отговор?

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация! С удоволствие ще Ви отговорим възможно най-бързо!

[ Блог ]

Последни новини

Compare