Smart Choice Properties

Финансиране по европейски програми

Всички сме чували за енергията от възобновяеми източници и нейното нарастващо значение за бъдещето на човечеството. В светлината на Европейските директиви и индивидуалните планове за развитие на всяка отделна страна, производството на енергия от възобновяеми източници придобива нарастващо значение. Заложената рамка на Европейския съюз предвижда 82% от произведената електроенергия в страните-членки, до 2050 г., да бъде така наречената Зелена енергия.

През следващите пет години, ревизираният от служебното правителство План на устойчивост и развитие, предвижда изграждането на огромен капацитет от соларни мощности – около 1.7GW, плюс батерии за съхранение на електроенергия.

Предвидени са средства, в размер на приблизително  878 млн. лв, за финансиране на проекти за възобновяеми централи за производство на ток, с включени батерии. Първият от общо шест търга ще се проведе още в началото на 2022 г. На всеки от тях ще има проекти за ВЕИ с мощност от поне 285MW. За да се избегне участието единствено на големи инвеститори, около 70MW или 25% процента от общия бюджет се предоставя само на малки проекти за ВЕИ, с мощност под 5MW. Един-единствен кандидат ще спечели останалите 75% от бюджета (около 215MW), което означава съсредоточаване на средствата в една огромна централа, в конкретна точка на страната. Всеки от кандидатите трябва да предвиди изграждането и на отделно съоръжение за съхраняване на произведената електроенергия, с мощност поне 25% от общия капацитет и с поне 4 часа продължителност. Тези търгове ще се провеждат на всеки 6 месеца.

Европейско финансиране – проекти за ФЕЦ, за юридически и физически лица

През следващите пет години Планът за възстановяване и развитие предвижда на територията на страната ни да бъдат изградени огромен капацитет от соларни мощности – 1.7 GW, плюс батерии.От второто тримесечие на 2022-ра бизнесът и домакинствата ще могат да се възползват от безвъзмездна европейска помощ за изграждане на фотоволтаични централи. 

Финансиране за Бизнеса

  • Микро предприятия – със средносписъчен брой на персонала между 1 и 9 души. Те могат да се възползват от безвъзмездна финансова помощ, която покрива до 50% от стойността на проекта им, в размер на не повече от 350 000 лв.
  • Малки предприятия – със средносписъчен брой на персонала между 10 и 49 души. Те могат да кандидатстват за подпомагане в размер на 50% от стойността на проекта си, което не надвишава 550 000 лв.
  • Средни предприятия – със средносписъчен брой на персонала между 50 и 250 души. Те могат да се възползват от европейско финансиране, обезпечаващо до 50% от стойността на проекта им, в размер на не повече от 750 000 лв.
  • Големи предприятия – със средносписъчен брой на персонала над 250 души. Могат да кандидатстват за европейско подпомагане, което покрива до 30% от общата стойност на проекта им и не надвишава 1 млн. лв.

Финансиране за Домакинствата

Физическите лица също ще могат да се възползват от подпомагане по Европрограми, като то е достъпно за проекти за соларни централи с мощност до 5kW, в размер между 45% и 65% от общата стойност на проекта и до 6250 лв. Очаква се над 60 500 домакинства в страната да се възползват от атрактивната възможност за европейско финансиране.

ВАЖНО!

От Европрограмите могат да се възползват само Лица, които изграждат централи за лично ползване (за производство на електроенергия за собствено потребление), както и Бизнеси - за целите на собственото им производство. Европейското финансиране няма да бъде достъпно за инвеститори, чиито проекти са предвидени с цел продажба на произведената електроенергия.

Не успяхте да намерите отговор?

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация! С удоволствие ще Ви отговорим възможно най-бързо!

[ Блог ]

Последни новини

Compare