Smart Choice Properties
[ FAQ`s ]

Най-често задавани въпроси

Къде могат да бъдат инсталирани Соларните системи?

Соларните панели за ток могат да бъдат монтирани на: жилищни сгради, къщи, тераси, фасади навеси. Фотоволтаичните модули могат да се монтират на сгради с плоски покриви или друго по вид покритие, а също така и на наклонени покриви с битумни или стандартни керемиди. Соларната централа може да бъде изградена и изцяло на земя, като най-добрият вариант е теренът да е с правилна форма и да бъде с оптимално разположение - ориентиран на юг, като южният размер е над 35м.

Кликнете тук, за да научите повече за предимствата и недостатъците при монтаж на различни повърхности.

Каква площ е необходима за изграждане на Соларна система?

Относително е, тъй като площта зависи от редица фактори: местоположение, тип изграждане (върху покрив или наземно), наклон и ориентация към слънцето на съответния парцел/имот. От значение е и видът на соларните модули, тъй като някои са по-високоефективни и изискват по-малко пространство, в сравнение с други. В най-общия случай, за оптимална ефективност и в зависимост от вида на модулите, терена и типа монтаж:

За 1kW инсталирана мощност необходимата площ е около 5-8 кв.м.
За 2kW инсталирана мощност необходимата площ е около 10-12 кв.м.
За 5-6kW инсталирана мощност необходимата площ е около 30-40 кв.м.
За 30kW инсталирана мощност необходимата площ е около 500 - 800 кв.м.
За 100kW инсталирана мощност необходимата площ е около 1200-1500 кв.м.
За 500kW инсталирана мощност необходимата площ е около 6000-7000 кв.м.
За 1 mW инсталирана мощност необходимата площ е около 12000-13000 кв.м.

Какви видове Соларни панели има?

Соларните панели се делят на някоко основни вида: монокристални фотоволтаични панели, поликристални фотоволтаични панели, тънкослойни (аморфни) фотоволтаични панели, кадмиеви фотоволтаични панели, термални (комбинирани) фотоволтаични панели, фотоволтаични панели за вграждане и CIGS фотоволтаични панели.

Кликнете тук, за да научите повече

Какви видове Соларни системи има?

Соларните системи са три основни типа: мрежови, хибридни и островни. Повече за всеки един от видовете, прочетете тук (линк).

Какъв е размерът на един стандартен Соларен панел?


Въпреки че се наблюдават известни вариации в размерите, повечето производители са приели стандартен размер, който е фиксиран. Типичният размер на панелите, използвани за жилищни инсталации, е 170 cm (височина) на 100 cm (ширина), докато общият размер на соларните панели за търговски помещения е 195 cm (височина) на 100 cm (ширина). Дълбочината на слънчевите панели обикновено варира от 3.5 до 4.5 см, като напоследък все повече производители са приели дълбочина от 4.5 см за стандартен размер.

Какъв е гаранционния срок на Соларните панели?

Соларните панели, които предлагаме, са на утвърдени на пазара световни производители, които гарантират високо качество. Стандартната гаранция е 12 години за продукта, като предлагаме и модули и с 25 години гаранция за 80% от първоначалната мощност - т.е. ако сте закупили модул с мощност 400Wp, производителят дава гаранция, че след 25 години той ще произвежда поне 320Wp.

Какъв брой Соларни панели ще са ми необходими, ако искам да захранвам къщата си?

Възможно е да се направят приблизителни, но не и точни изчисления, тъй като необходимият брой панели, които да генерират достатъчно електроенергия за дома Ви, се определя от множество компоненти. Най-важните от тях са: големина на имота, физическо местоположение и степен на слънцегреене, средна годишна консумация и др. Ако имотът Ви има средно дневно четири слънчеви часа и сте избрали слънчеви панели с мощност 325W, то един панел може да генерира 1300W на ден (или 1,3 kWh). В случай че средният Ви разход на енергия е 29 kWh на ден, ще трябва да имате 23 на брой панела от 325W, за да захраните дома си с необходимото електричество.

Как се измерва големината на Соларната система?

Големината на една фотоволтаична система се измерва в kWp (киловат пик). Средно енергията, произведена на на 1 kWp, е 1100 kWh на година.

Какво означава kWp?

Това е пиковата мощност, тоест максималната мощност която Вашата соларна инсталация би генерирала в следобеден час на един слънчев летен ден. Това не е средна производствена мощност, а максимално достижима при перфектни условия такава. Генерираната от соларните панели електроенергия се влияе от много фактори, като: замърсяване, температура, количеството слънчево греене и др., но най-вече от часовете слънчево време през деня. Всички тези фактори променят крайното количество произведена мощност и е трудно да се определят средни стойности. Поради тази причина стандартната мерна единица е максимално достижимата при перфектни условия - kWp.

Задължително ли е конструкцията за панелите да бъде изградена от алуминий?

Не е задължително, но това е най-предпочитаният и сигурен вариант, тъй като с него гарантираме, че фотоволтаичните Ви системи ще издържат минимум 20 години на климатичните фактори и външните атмосферни условия.

Колко електроенергия произвежда една Соларна система?

Стойностите не могат да бъдат изчислени с точност, но приблизително:
- Една фотоволтаична система от 3kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 4MWh/год;
- Система от 5kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 7MWh/год;
- Система от 15kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 21MWh/год;
- Система от 30kW инсталирана мощност ще произведе за 1 година около 42MWh/год.

Колко е експлоатационният живот на Соларната система?

Експлоатационният живот на соларната система се влияе от много на брой фактори: вида на панелите, редовната поддръжка, особености на терена/повърхността, върху която са монтирани. В най-добрия случай, експлоатационният срок може да надхвърли 25-30 години.

Какви са основните функции на Соларните системи?

Соларната Ви система може да изпълнява различни функции. Може да служи изцяло за производство на електроенергия, за продажба или за собствена консумация. С други думи: ако автономно произвеждате електричество от фотоволтаици, бихте могли да го използвате по различни начини. Освен изцяло за битови нужди, можете да го продавате изцяло генерираната електроенергия или частично - само когато имате излишък.

Произведената енергия може ли да бъде продавана?

Да, имате възможност да продавате както цялата произведена енергия, така и само част от нея. Може да подавате на преференциални цени, определени от КЕВР, или по свободно договорени от вас цени, изцяло на свободен пазар, в зависимост инсталираната мощност на Соларната система.

Защитени ли са Соларните панели от градушка?

Соларните панели, които ние използваме, са изработени от специално закалено стъкло, което е преминало през тествания и отговаря на изискванията на международните стандарти. Все пак съветваме нашите клиенти да застраховат фотоволтаичните си инсталации, особено в случаите, в които сте се възползвали от опция за кредитиране.

Функционират ли Слънчевите панели при студено и облачно време?

Да, възможно е, тъй като соларните панели генерират енергия не от слънчевата топлината, от светлината. Всъщност, студеният климат създава оптимални условия за ефективността на соларните модули, а топлината намалява производителността им. Изследвания сочат, че повечето панели губят своята ефективност при температура над 25-27ºC.

Гарантирана ли е цената за изкупуване на енергията от държавата?

Да, държавата гарантира изкупната цена.

Колко са средногодишните слънчеви часове в България?

Средногодишното количество на слънчево греене е около 1 380 часа.

Какъв е средногодишният брой слънчеви дни в България?

Средният брой слънчеви дни в годината е около 240 дни.

Каква категория трябва да е земята, върху която се изгражда съоръжението?

По закон не е разрешено изграждането на фотоволтаична централа върху плодородни земеделски земи, особено земя от по-висока категория (от 1-ва до 4-та). Соларни съоръжения могат да бъдат поставени само върху ниска категория земя (7-ма, 8-ма или 9-та категория).

Какво включва задължителната поддръжка на соларните панели?

Необходимо е почистване и измиване на повърхността на панелите на всеки 2-3 месеца, особено ако съоръжението се намира в по-запрашен район. По-интензивни грижи са необходими най-вече през пролетно-летния сезон, когато степента на запрашаване е по-висока.

Ако сключваме договор с ЕРП като юридическо лице, трябва ли физическото лице, чиято собственост е имотът, задължително да бъде собственик на юридическото лице?

Не е задължително. Възможно е да се осъществи с договор за наем, а другият вариант е с учредено право за строеж с договор за наем от общината.

Услугите ни само за територията на България ли са достъпни?

Да, предлагаме услуги само на територията на страната.

Какви са възможностите за кредитиране и какъв е процентът на самоучастие? Той променя ли се спрямо мощта и размера на централата. Какви са приблизителните срокове за изплащане на кредита?

Самоучастието е минимум 20%, като сроковете за погасяване на задълженито варират спрямо мощността и индивидуалните условия на съответната финансова институция. Обикновено те са са в рамките на 6 до 15 години.

Колко време трае процедурата по озаконяване на фотоволтаичната система?

Административните процедури отнемат средно между 3 и 6 месеца.

Колко време отнема изграждането на самата фотоволтаична система?

При изрядна документация, физическото изграждане на съоръжението отнема не повече от 15-20 дни.

Не успяхте да намерите отговор?

Не се колебайте да се свържете с нас за консултация! С удоволствие ще Ви отговорим възможно най-бързо!

[ Блог ]

Последни новини

Compare