Smart Choice Properties
Новини

Енергийни кооперативи - що е то и има ли почва у нас?

Енергийните общности в Европа са над 3500 на брой. В България, за разлика от редица западни държави като: Дания, Холандия, Германия, Испания и Италия, тяхното съществуване не е законово урегулирано и понастоящем такъв тип начинание се счита за екзотика. Възможностите за постигане на по-висока енергийна ефективност, по-ниски разходи и оптимална ценова сигурност чрез създаването на местни кооперативи за ВЕИ са съвсем реални. Предвид това си струва страната ни да помисли активно за нормативна уредба, засягаща подобни проекти за генериране и продажба на енергия от възобновяеми източници.

Какво представляват енергийните общности (кооперативи)

Енергийните кооперации за производство на електричество от слънчева и вятърна енергия, геотермална енергия и биомаса имат т.нар. бизнес модел на кооперация. Той е характерен с това, че участниците (гражданите) вземат решенията, засягащи общността, но имат и активно финансово-икономическо участие. Всички в рамките на кооператива да могат да споделят помежду си електроенергия, генерирана от техните съоръжения, собственост на общността. Те обаче не са освободени от данъци, такси, разходи и налози, поети от крайни потребители, които не членуват в общността или други производители в подобна ситуация.

Основни характеристики на енергийните кооперативи

Енергийните граждани, членове на кооперативи могат да бъдат: физически лица, малки предприятия, публични- или нестопански организации, които колективно произвеждат, продават и използват енергия от възобновяеми източници. Три са главните характеристики на този тип енергийни общности:

  • Самостоятелно, независимо от електроразпределителните дружества, генериране и снабдяване с енергия;
  • Съвместни инвестиции и открита комуникация, пораждащи възможност за социално сближаване и защита на общите ресурси; 
  • Демократично провеждане на всички процедури.

Добрите примери в международен план

Особено впечатляващ е начинът, по който редица западни държави реализират успешни проекти и практики на базата на възможностите, които им дават този тип организации. Брилянтен пример е Германия, където енергийните кооперативи не само участват в борсовата търговия, но инвестират сериозен процент от реализираните печалби в концертни зали, детски градини и др. А в малък град в Хърватия, през 2018 г., стартира първият проект за изцяло финансирана от гражданите ВЕИ мощност. Не само в Европа, но и в цял свят енергийните общности биха дали силен тласък на  енергийния преход, при това с многобройни допълнителни ползи за обществото.

Административните спънки пред страната 

За съжаление България е доста далеч от постигането на колективна идея, в центъра на която стои терминът “кооператив”. Може би това е пряка последица от комунистическият модел на кооперациите и асоциациите, които той буди. Факт е, че ни липсва не само нормативна уредба. За да въведем такъв пример в практиката на държавата ни е необходимо да бъдат премахнати лобитата на големите енергийни играчи, които произвеждат и търгуват с електроенергия. И не само – нужно е да бъдат преосмислени ползите от съществуването на такива общности у нас, а именно – използването им като ключ за изход от кризата и борба с монопола в страната ни. 

Възможни решения за постигане на максимална енергийна ефективност

Потенциално решението е да се създаде регулаторна среда, която да даде възможност на гражданите и общините да вземат активно участие в прехода към чиста енергия. За целта трябва да бъдат премахнати административните пречки. Единият от възможните модели е учредяването на междинно дружество, в което хората да имат дялово участие чрез инвестиция в нови или вече съществуващи ВЕИ проекти. Друга интересна възможност е т.нар. “модел соларна градина”, който позволява на гражданите да закупят или да се абонират за определен брой соларни панели от тази “градина”. Впоследствие те получават месечен или годишен доход за стойността на ел.енергията, спрямо дялът, който притежават. Този модел набира огромна популярност в САЩ и Австралия, но у нас също би имал шанс за успешна имплементация, след съответните реформи и законови промени.

Compare