Smart Choice Properties

Battery installation option

С различни цели, но най-вече за лична употреба, вероятно се замисляте за опцията за съхранение на генерираната енергия. Най-големият минус на фотоволтаичните панели е това, че през нощта те не могат да произвеждат електричество и да захранват. Ще се изненадате от това колко различни опции за съхранение на енергия съществуват!

Системи за съхранение

Ако произвеждате повече енергия, отколкото е Вашата консумация, то може да монтирате специални съоръжения, които да съхраняват излишъка, а в месеците с по-слабо слънцегреене, да се възползвате от нея. Системите за съхранение се използват, за да запазят и складират енергията, а след това при необходимост да я освободят, без допълнителна нужда от включване към електрическата мрежа. 

В зависимост от капацитета, системите за съхранение се делят на:

Слънчеви батерии

Най-добрият вариант за натрупване на събраната енергия и използването ѝ по всяко време в различни точки, може да се осъществи чрез използването на Слънчеви батерии. В облачни или дъждовни дни, те са идеален вариант за съхранение, тъй като през този период фотоволтаиците не могат да генерират достатъчно енергия.

Според цикъла, батериите се делят на:

Видове слънчеви батерии:

Определящи фактори при избор на батерии:

Didn't find an answer?

Do not hesitate to contact us for a consultation! We will be happy to answer you as soon as possible!

Blog

Latest News

Compare