Електричество от слънчева енергия – предимства?

Представяте ли си никога повече да не Ви се налага да плащате битови сметки за ток? Или автономно да генерирате електричеството, което бизнесът Ви потребява? Тази възможност е напълно реална с помощта на слънчевите електросистеми, които превръщат слънчевата светлина в електричество чрез фотоволтаици. Слънчевата енергия е все по-достъпна, а инвестицията в изграждане на соларно съоръжение  от 30 kWp – струва между 25 000 и 30 000.

Екологични ползи

Производството на електроенергия чрез традиционни методи е най-сериозният източник на замърсяване на въздуха. Сред най-вредните вещества, които се отделят в атмосферата, са:

  • Въглероден диоксид;
  • Серен диоксид;
  • Азотни окиси;
  • Живак.

Доставката на 100% екологично чиста енергия е сериозно залегнала в иновативните програми на ЕИ за възобновяеми източници на електроенергия. Основната мисия на преходът към зелена енергия е именно търсенето на решение за предотвратяване на екологичните и климатични проблеми. Чистата електроенергия е най-ефективният начин за потушаване на кризата в екологичния сектор и осигуряването на чиста и безопасна околна среда за бъдещите поколения.

Икономически ползи

Създаването на все повече соларни съоръжения, които я преобразуват в електричество, създава повече възможности за ангажиране на работна ръка и осигурява трудова заетост в конкретния сектор. Така наречените “зелените работни места” са все повече, в резултат на което икономиката извлича огромни ползи. Конкретно за България: инвестицията във възобновяеми източници на енергия подпомага енергийното бъдеще на страната ни в условията на икономическата и политическа нестабилност.

Лесен монтаж

Соларните инсталации могат да бъдат изградени както на покрив на сграда, така и на земя. Монтирането на слънчевите панели е сравнително лесен процес, които не отнема много време – в рамките на 15 до 20 дни може да бъде цялостно изградена фотоволтаична централа, която да бъде директно пусната в действие. Единственото, което трябва да съобразите, е степента на ослънчаване на терена/повърхността, за да си гарантирате максимална производителност.

Опции за съхранение на електроенергия

През месеците с по-слабо слънцегреене можете да съхранявате произведеното електричество в акумулаторни батерии, най-използваните от които са оловно-киселинните. По този начин става възможно съхранението и употребата на генерираната елекроенергия през периоди със слаба слънчева светлина, когато ефективността на фотоволтаичната система е сравнително ниска.

Широка приложимост

Соларната енергия ще намира все по-широко приложение във все повече и различни по вид сектори: транспорт, търговия, индустрия, земеделие, строителство. Тя се използва за захранване на домове и сгради, за отопление на вода, дори за захранване на автомобили. 

За финал, нека не забравяме, че слънчевата енергия е произведена от неограничените като ресурс  възобновяеми източници. Слънцето, за разлика от горивата и замърсяващи изкопаемите източници, никога няма да се изчерпа. Затова помислете отсега дали не е това бъдещето на планетата и искате ли да станете част от него още днес?  

Compare