Smart Choice Properties
Новини

Енергийното бъдеще на България

по-евтин ток и ВЕИ-та с обща мощност от над 7 хил. мегавата

Google, Amazon и Microsoft – компаниите, доминиращи световните пазари и трите най-влиятелни технологични гиганта – предвиждат пълна декарбонизация на световно ниво до края на 2030-та. България тепърва тръгва в тази посока, но всяка правилна стъпка я отвежда все по близо до възможността да се превърне в магнит за големите чужди инвеститори. За да се доближим до тази цел е необходимо да се фокусираме върху имплементирането на възобновяемите енергийни източници като единствен правилен ход и възможност за енергийна трансформация.

Реакцията на Бизнеса 

Електроенергията, генерирана от соларни и вятърни централи, е значително по-евтина. Фотоволтаичните съоръжения са гарант за повишаване на енергийната сигурност и намаляване на разходите за ток за редица предприятия в страната. Бизнесът припозна “зелената идея” и я видя като единствен спасителен изход от затруднената си икономическа ситуация. Ежедневно наблюдаваме как броят на монтираните върху покривите на предприятията соларни панели нараства. И това не е случайно – така те сами генерират електричество и част от консумираната от тях енергия възлиза на 100 лв за мвтч, весто на 500 лв, както досега. 

Възможните сценарии

Възможно ли е значителното намаляване на  цените на електроенергията за бизнеса и  домакинствата в България? Реалистично ли е изграждането на все повече соларни мощности, които да изместят ролята на въглищата? Ще успее ли България да постигне енергийна независимост, без да се налага изграждане на нови блокове на АЕЦ? Планът „Визия 2030: За по-евтина електроенергия и по-конкурентна икономика“ дава отговор на всички тези въпроси. Той е разработен от екип от международни експерти от фонда за инвестиции в енергийния преход PostScriptum и е подкрепен от: Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА), Българска фотоволтаична асоциация (БФА) и Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ).

Планът предвижда изграждането на 7 ГВт нови соларни и вятърни мощности в периода до 2030-та, като това би довело до намаление на цената на електроенергията с над 30 евро на МВтч. 

  • Единият от сценариите се опира на сегашната стратегия – нулеви инвестиции в АЕЦ, 2300 МВ ВЕИ (соларни и вятърни централи), 1200 МВ газова централа и с 1911 МВ по-малко ТЕЦ-ове на въглища. 
  • Другият, газов сценарий, предвижда 1470 МВ парогазова мощност, 4600 мВ ВЕИ, малки мощности на биомаса, както и геотермални източници.

Оптимистичните прогнози

Стабилността, предвидимостта и ниските цени на електроенергията ще спомогнат за увеличаване на конкурентоспособността на цялата българска икономика. Това ще гарантира приемствеността и шанса за ръст на родните ни компании на международните пазари. И не само! Превръщането на страната ни в една от най-ниско въглеродните енергийни системи в Европа би привлякло силни, глобални инвеститори, за които това е основен приоритет. България, без особени усилия, би могла да  се превърне в голям износител на зелена електроенергия и енергиен лидер в региона. Развитието на ВЕИ сектора ще стимулира бизнеса на българските строителни и инженерни компании, ще увеличи заетостта в сферата и ще доведе до разкриването на над 20 000 нови работни места. Това неминуемо ще повиши качеството на живот в страната и ще допринесе за развитието на други важни сектори на родната икономика.

Compare